UBO’s nog niet ingeschreven? Doe het vóór 27 maart

Sinds 27 september 2020 moeten veel organisaties UBO’s inschrijven. Deze organisaties hebben hier tot 27 maart 2022 de tijd voor. Als ze op 27 maart 2022 de UBO’s van hun organisaties niet hebben ingeschreven zijn ze in overtreding. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen.
Of jij ook UBO’s in moet schrijven hangt af van de rechtsvorm van je organisatie.

Organisaties die UBO’s moeten inschrijven

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan ben je verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO’s in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Organisaties die niet hoeven inschrijven

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan hoef je geen UBO’s in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hoeven geen UBO’s in te schrijven in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.

Inschrijven

Klik hier als je de inschrijving wilt starten. Alleen de tekenbevoegden binnen je organisatie mogen UBO’s inschrijven.

Heeft u vragen over hoe het UBO-register werkt? Welke persoon of personen van uw vennootschap of entiteit kwalificeren als UBO? Welke informatie u nodig heeft en/of hoe de registratie van die UBO-informatie bij het handelsregister plaatsvindt? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.

Delen:

Meer nieuws

Waar moet je op letten als je onderneming groeit?
Een belangrijke vraag voor elke ondernemer: hoe lang bewaar ik mijn administratie?
Pensioenmogelijkheden voor dga en zzp’er
Oproepcontract wordt basiscontract, maar niet voor werkende scholier en student
Samenloop tegemoetkomingen voor één werknemer mogelijk