Ziekmelding gedekt?

Wanneer is er sprake van een zieke werknemer conform de dekking van een ziekteverzuimverzekering?

Voorbeelden van verzuim die wel onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

  • Een werknemer die te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren.
  • Een werknemer die in quarantaine is geplaatst en te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren.

Voorbeelden van verzuim die niet onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

  • Vanwege overheidsmaatregelen kan een werknemer niet naar werk komen en/of thuiswerken is niet mogelijk.
  • Een werknemer heeft klachten, maar is niet te ziek om de werkzaamheden uit te voeren.
  • Een werknemer is in quarantaine geplaatst, maar niet ziek en kan de werkzaamheden uitvoeren.
  • Een gezinslid van de werknemer is ziek en moet verzorgd worden.

De meeste ziekteverzuimverzekeraars hanteren de bovengenoemde voorwaarden.