RI&E verplichting

Volgens de Arbowet is iedere werkgever in Nederland verplicht om te beschikken over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Middels uitvoering van de RI&E legt u schriftelijk vast welke risico’s uw werknemers lopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

In de RI&E geeft u prioriteit aan de belangrijkste risico’s door de oplossing ervan op te nemen in een plan van aanpak. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn:

* Inrichting van de werkplek
* Gebruik van zware machines
* Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
* Intimidatie
* Veelvuldig repeterend werk

Daarnaast zijn er tal van zaken die van invloed kunnen zijn op uw reeds bestaande RI&E, zoals ingebruikname van nieuwe machines, de start van andere werkzaamheden of een verhuizing van uw organisatie. Het is dan ook van belang dat uw RI&E regelmatig wordt geactualiseerd en er in ieder geval jaarlijks een nieuw of aangepast plan van aanpak wordt opgesteld.

Boete & aansprakelijkheidsverzekering
Wanneer de Arbeidsinspectie een bezoek brengt aan uw bedrijf, dan kunnen zij vragen naar uw RI&E. Heeft u geen (actuele) RI&E, dan kan de Arbeidsinspectie u hiervoor een boete opleggen. Daarnaast loopt u dit risico ook als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaats mocht vinden en u niet over een (actuele) RI&E beschikt.

Ook wanneer u een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) heeft of deze wilt aanvragen, is het doorgaans verplicht om een RI&E te hebben. In de verzekeringsvoorwaarden van uw AVB kan zelfs opgenomen zijn dat in dit geval een verhoogd eigen risico geldt. Alle reden dus om te zorgen dat u uw zaken op orde heeft.

Ten Raede Groep kan u bijstaan in het opstellen en onderhouden van uw RI&E. Dit voorkomt eventuele (financiele) risico’s en zorgt voor een veilig en gezond bedrijfsklimaat! Neemt u contact op met onze adviseurs voor een adviesgesprek!