Corona en uw verzekeringen

Vanuit de verzekeringsbranche ontvangen wij in deze Corona-crisistijd regelmatig berichten omtrent bijvoorbeeld betaaltermijnen voor premies & dekkingen van verzekeringen. Graag houden wij u hiervan op de hoogte en hebben wij een korte opsomming van vragen & antwoorden gemaakt:

Zorgverzekeringen

 • Wordt het preventief controleren op het Coronavirus vergoed?
  De huisarts adviseert of er controle nodig is. In dat geval krijgt de verzekerde de kosten hiervan vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen wel onder het eigen risico. 

Overlijdensrisicoverzekeringen

Ondanks de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus, blijven de acceptatievoorwaarden voor overlijdensrisicoverzekeringen veelal hetzelfde.

Verzuimverzekeringen / WIA verzekeringen

 • Een werkgever heeft een verzuimverzekering. Een of meerdere werknemers zijn ziek geworden door het Coronavirus. Kan werkgever een beroep doen op de verzuimverzekering?
  Ja, als de werknemer door ziekte niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Mocht het mogelijk zijn om de werkzaamheden gedeeltelijk thuis te verrichten dan kan een ziekmelding worden gedaan voor het percentage dat de werknemer niet kan werken. Let er wel op dat er alleen dekking is als aan alle polisvoorwaarden is voldaan. 
 • Is er ook dekking op de verzuimverzekering als een werknemer preventief in (thuis)quarantaine of isolatie moet of thuis blijft (op verzoek van de werkgever of op eigen initiatief) en zijn werkzaamheden niet thuis kan verrichten?
  Nee, in dit geval is er geen dekking op de verzuimverzekering.
 • Zijn er nog extra voorwaarden voor werkgevers om een claim te kunnen indienen als er sprake is van een besmetting met het Coronavirus?
  Nee, er zijn geen extra voorwaarden voor het indienen van een claim. Hiervoor geldt voor de werkgever het bekende claimproces door middel van een ziekmelding in Meldverzuim. 
 • Zijn werkgevers verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?
  Ja, werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Informatie hierover is de vinden op de site van het RIVM, OVAL, werkgeversverenigingen en vakbonden. Werkgevers kunnen hiervoor ook hun arbodienst om advies vragen. 
 • Mijn personeel zit thuis zonder werk. Kan ik mijn polis opschorten of kan ik premierestitutie aanvragen?
  De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte blijft gelden. Ook werknemers die thuis zitten kunnen ziek worden. Polissen kunnen derhalve niet worden opgeschort en premierestitutie is dan ook niet van toepassing. 
 • Ik kan vanwege de Coronacrisis de premies van mijn verzekeringen niet betalen, wat nu?
  Hier gaan de diverse verzekeringsmaatschappijen verschillend mee om. Een aantal maatschappijen heeft te kennen gegeven de betalingstermijn van 30 dagen te verruimen naar bijvoorbeeld 90 dagen op verzoek van de verzekeringsnemer of zijn/haar adviseur. Neemt u daarom niets voor lief en contact altijd even met de verzekeringsmaatschappij of adviseur. 

De omgang met diverse vraagstukken kan per verzekeraar afwijken. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met uw adviseur of verzekeraar indien u ergens vragen en/of opmerkingen over heeft. Aan bovengenoemde vragen/antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend