WW premie v.a. 01-01-2020

Zoals u wellicht al heeft gelezen in onze eerdere berichtgeving gaat er met de introductie van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) veel veranderen in 2020. Eén van de meest ingrijpende wijziging is de gedifferentieerde WW premie vanaf 1 januari 2020. Deze heeft direct gevolgen voor uw loonadministratie en uw loonkosten.

Hogere WW-premie bij contracten voor bepaalde tijd en oproepovereenkomsten

WW-premie naar type contract
Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Wanneer betaalt de werkgever de lage WW-premie?
De werkgever betaalt de lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Daarvan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is.

De werkgever mag ook de lage WW-premie betalen als:

  • De werknemer jonger dan 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.
    Wanneer betaalt de werkgever de hoge WW-premie?

Voor alle andere dienstverbanden anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld de overeenkomst voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomst.

Verschil hoge en lage WW-premie
Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procentpunt. De premiepercentages voor 2020 zijn vastgesteld op 2.94% bij een contract voor onbepaalde tijd en 7.94% bij contracten voor bepaalde tijd en/of oproepcontracten.

Achteraf corrigeren moet
Om te voorkomen dat werkgevers misbruik maken van de voorwaarden van de lage premie en een werknemer bijvoorbeeld een vast contract voor 8 uur per week aanbieden, maar hem/haar flexibel inzetten voor veel meer uren, zijn er twee situaties waarin de werkgever achteraf de lage premie moet herzien naar de hoge premie:

  • Een werknemer gaat binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst.
  • Een werknemer krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan in zijn/haar arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar


Controle en handhaving WAB

Werkgevers moeten, voor werknemers voor wie zij een lage premie afdragen, een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) opnemen in hun loonadministratie. Verder moet de aard van de arbeidsovereenkomst op de loonstrook vermeld staan. Hiermee weet de werknemer beter wat voor soort contract hij/zij heeft.

Ten Raede is u uiteraard graag behulpzaam bij het opstellen van een (nieuwe) arbeidsovereenkomst. Heeft u vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans, neem dan gerust contact met ons op!