WAB voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Doel van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) is de ‘kloof’ tussen vaste contracten en flexibele contracten te verkleinen. Voor werkgevers kan dit nogal wat consequenties hebben en vergt dit een goede voorbereiding! Een greep uit de maatregelen:

  • Werkgevers betalen vanaf 2020 een lageren WW premie voor werknemers met een vast contract t.o.v. werknemers met een flexibel contract. Het wordt dus voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven.
  • Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren.
  • Werkgevers moeten bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen, ongeacht hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
  • Vanaf 2020 kunnen werkgevers 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan, dit was voorheen in maximaal 2 jaar.
  • Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in vaste loondienst.
  • De werkgever is verplicht om elke oproepkracht na 12 maanden een (nieuwe) arbeidsovereenkomst aan te bieden op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorafgaande jaar.

Ten Raede Groep heeft een checklist voor werkgevers opgesteld en zal zich de komende weken richten op informatieverstrekking aan relaties en het opvragen van informatie met betrekking tot de WAB. Houdt uw email en onze nieuwsberichten daarom goed in de gaten. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via salaris@tenraede.nltenraede.nl.