Ziekmelding gedekt?

Wanneer is er sprake van een zieke werknemer conform de dekking van een ziekteverzuimverzekering?

Het is belangrijk om te begrijpen wanneer een werknemer als ziek wordt beschouwd volgens de dekking van een ziekteverzuimverzekering. Dit kan variëren, afhankelijk van de specifieke voorwaarden en bepalingen die in de polis zijn opgenomen. In deze blog zullen we ingaan op de criteria die doorgaans worden gebruikt om vast te stellen wanneer een werknemer als ziek wordt beschouwd.

Criteria voor een zieke werknemer

  1. Medische verklaring: Een belangrijke factor bij het bepalen van de ziektedekking is het hebben van een geldige medische verklaring. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een gekwalificeerde arts en de aard en duur van de ziekte bevatten.
  2. Arbeidsongeschiktheid: Een werknemer kan als ziek worden beschouwd als hij niet in staat is om zijn normale werkzaamheden uit te voeren als gevolg van fysieke of mentale gezondheidsproblemen. Dit kan worden beoordeeld aan de hand van medische rapporten en beoordelingen van de behandelende arts.
  3. Wachttijd: Ziekteverzuimverzekeringen hanteren vaak een bepaalde wachttijd voordat de dekking van kracht wordt. Dit betekent dat een werknemer pas recht heeft op uitkeringen nadat hij gedurende een bepaalde periode ziek is geweest, zoals bijvoorbeeld twee weken.
  4. Percentage van arbeidsongeschiktheid: Sommige polissen stellen specifieke criteria voor het bepalen van de ernst van de arbeidsongeschiktheid. Dit kan variëren van bijvoorbeeld 25% tot 100% arbeidsongeschiktheid, waarbij hogere percentages doorgaans leiden tot een hogere uitkering.

Voorbeelden van verzuim die wel onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

  • Een werknemer die te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren.
  • Een werknemer die in quarantaine is geplaatst en te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren.

Voorbeelden van verzuim die niet onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

  • Vanwege overheidsmaatregelen kan een werknemer niet naar werk komen en/of thuiswerken is niet mogelijk.
  • Een werknemer heeft klachten, maar is niet te ziek om de werkzaamheden uit te voeren.
  • Een werknemer is in quarantaine geplaatst, maar niet ziek en kan de werkzaamheden uitvoeren.
  • Een gezinslid van de werknemer is ziek en moet verzorgd worden.

De meeste ziekteverzuimverzekeraars hanteren de bovengenoemde voorwaarden.

Conclusie

Om aanspraak te maken op dekking van een ziekteverzuimverzekering moet een werknemer voldoen aan de criteria die in de polis zijn uiteengezet. Een geldige medische verklaring, arbeidsongeschiktheid, een eventuele wachttijd en een minimumpercentage van arbeidsongeschiktheid zijn essentiële elementen. Het is belangrijk om deze criteria goed te begrijpen en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd om dekking te krijgen in geval van ziekte.

Het verkrijgen van een goede ziekteverzuimverzekering is van cruciaal belang voor zowel werkgevers als werknemers. Door te begrijpen wanneer er sprake is van een zieke werknemer volgens de dekking van de verzekering, kunnen beide partijen profiteren van de geboden voordelen en bescherming.

 

Delen:

Meer nieuws

Wat is een financiële planning?
Eindejaarstips 2023
Welke verzekeringen heb je als ondernemer nodig?
Dit komt er kijken bij het overnemen van een familiebedrijf
Waar moet je op letten als je onderneming groeit?