Werknemers met studerende kinderen?

Heeft u werknemers in dienst met studerende kinderen? Dan kunt u de studiekosten van de kinderen vergoeden. Dit kan op verschillende manieren, hieronder de mogelijkheden op een rij.

 1. Vergoeding belasten bij de werknemer
 2. Studietoelage die de werknemer ontvangt, aanwijzen als eindheffingsloon
 3. Zelfstandige studietoelage rechtstreeks aan het kind uitbetalen
 4. Studietoelage betalen vanuit een studiefonds. 

1. Vergoeding aan de werknemer
Als u de vergoeding aan de werknemer betaalt, is dit een voordeel voor de werknemer. Als u dit niet aanwijst als eindheffingsloon, is dit belast loon. Op dit loon moet u op de gebruikelijke manier loonbelasting/premie volksverzekeringen (LB/PVV) inhouden. U betaalt over de vergoeding ook premie Zorgverzekeringswet (Zvw) en premies werknemersverzekeringen. Dit is uiteraard niet de meest gunstige situatie.

2. Eindheffingsloon werknemer
U mag de studietoelage die de werknemer ontvangt ook aanwijzen als eindheffingsloon. U moet wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Voor deze vergoeding geldt geen gerichte vrijstelling, dus dit komt ten laste van de vrije ruimte. Als u geen vrije ruimte meer hebt, betaalt u 80% eindheffing.

Voorbeeld:
U geeft een werknemer met een studerend kind per jaar een vergoeding van € 3.000 voor collegegeld en bijkomende studiekosten. U mag deze vergoeding voor studiekosten aanwijzen als eindheffingsloon. Een vergoeding van € 3.000 voor studiekosten is niet ongebruikelijk.

3. Vergoeding aan het kind
Heeft het kind een zelfstandig recht op de studietoelage en betaalt u de toelage rechtstreeks aan het studerend kind? Dan is dit voor het kind loon uit een bestaande dienstbetrekking van een ander. U houdt op de gebruikelijke manier LB/PVV in. Hiervoor gebruikt u de groene tabel. De toelage is loon uit vroegere dienstbetrekking omdat er geen arbeid tegenover staat. Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 • Eenmalige uitkering: Voor een eenmalige uitbetaling van de studietoelage gebruikt u de groene tabel voor bijzondere beloningen. Als een loontijdvak ontbreekt hoeft u geen werkgeversheffing Zvw af te dragen.
 • Periodieke uitkering: Betaalt u het kind een periodieke vergoeding? Dan moet u werkgeversheffing Zvw betalen. Er is dan sprake van loontijdvakken.
 • Geen eindheffingsloon: U kunt de studietoelage niet aanwijzen als eindheffingsloon, want er is geen sprake van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er is dus geen gerichte vrijstelling mogelijk.
 • Loonheffingskorting: Als de student bij u de loonheffingskorting laat toepassen, hoeft u tot een bepaald bedrag geen LB/PVV in te houden. Dit is van toepassing als de algemene heffingskorting gelijk is aan de in te houden loonheffing. Omdat u de groene tabel moet gebruiken, heeft de student geen recht op arbeidskorting.

Als de werkgever de vergoeding niet uitbetaalt aan de werknemer maar aan het kind van die werknemer, dan wordt het kind gezien als werknemer. Dit kan voor kind en ouder voordelig zijn, omdat het kind dan veel minder of zelfs geen loonbelasting hoeft te betalen.

4. Studiefonds
Als u een studietoelage voor het kind van de werknemer betaalt uit een studiefonds, is dit geen belast loon als het fonds voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat niet om uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie, overlijden, ziekte invaliditeit en bevalling.
 • De werknemer heeft geen vrijgestelde aanspraak op de uitkeringen of verstrekkingen.
 • Werknemers die aan het fonds bijdragen hebben de laatste 5 jaar gezamenlijk minstens evenveel bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen 5 jaar bestaat, gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds.
 • Bijdragen van de werknemer aan het fonds houdt u in op het nettoloon.

Het oprichten van een studiefonds door de werkgever kan ook fiscaal voordelig zijn. De uitkeringen hieruit kunnen namelijk onder voorwaarden belastingvrij zijn. Uitkeringen en verstrekkingen uit studiefondsen opgericht door de werkgever en werknemer(s) horen niet tot het loon, indien er wordt voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden.

Veel ouders ondersteunen hun kinderen financieel tijdens de studieperiode. Dit is zeker de laatste jaren bijna noodzakelijk gezien de strenge eisen van de overheid. Er zijn verschillende manieren voor een werkgever om werknemer met studerende kinderen een onbelaste studiekostenvergoeding voor zijn kinderen te geven. Wilt u als werkgever werknemers helpen fiscaalvriendelijk de studiekosten van de kinderen te betalen? Ten Raede Groep adviseert u graag!

 

Delen:

Meer nieuws

Wat is een financiële planning?
Eindejaarstips 2023
Welke verzekeringen heb je als ondernemer nodig?
Dit komt er kijken bij het overnemen van een familiebedrijf
Waar moet je op letten als je onderneming groeit?