Samenloop tegemoetkomingen voor één werknemer mogelijk

Samenloop tegemoetkomingen voor één werknemer mogelijk

Er bestaan diverse financiële tegemoetkomingen in het loondomein die een organisatie voor specifieke groepen werknemers kan ontvangen: het loonkostenvoordeel (LKV), (jeugd-)lage-inkomensvoordeel (LIV), de loonkostensubsidie en loondispensatie. Soms kan een organisatie deze voordelen combineren voor één werknemer, vaak ook niet.

Voor sommige groepen werknemers kan de werkgever onder voorwaarden financiële voordelen krijgen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van een werknemer die een laag loon verdient, een arbeidsgehandicapte werknemer of een oudere werknemer die daarvóór een uitkering kreeg. Als de werkgever een goed overzicht heeft van de tegemoetkomingen die hij voor een werknemer kan krijgen, kan hij optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV (toolbox), en weet hij in welke situaties hij loonkostensubsidie of loondispensatie kan aanvragen.

Stapelen van LKV, (jeugd-)LIV, loonkostensubsidie, loondispensatie

Het voordeel zou lekker kunnen oplopen als een organisatie voor één werknemer meerdere tegemoetkomingen krijgt. Voor bijvoorbeeld een in dienst genomen arbeidsgehandicapte die net iets boven het minimumloon verdient, zou een werkgever op jaarbasis zowel LIV als het LKV arbeidsgehandicapte willen ontvangen. Maar het stapelen van tegemoetkomingen is lang niet altijd mogelijk en soms zelfs niet toegestaan, zoals u hieronder ziet.

Jeugd-LIVLIVLoon-
dispensatie
Loonkosten-
subsidie
LKV
Jeugd-LIVn.v.t.Samenloop niet mogelijkSamenloop niet mogelijkSamenloop toegestaanSamenloop toegestaan
LIVSamenloop niet mogelijkn.v.t.Samenloop niet mogelijkSamenloop toegestaanBij samenloop wordt één van de twee uitbetaald*
Loon-
dispensatie
Samenloop niet mogelijkSamenloop niet mogelijkn.v.t.Samenloop niet mogelijkSamenloop toegestaan
Loonkosten-subsidieSamenloop toegestaanSamenloop toegestaanSamenloop niet mogelijkn.v.t.Samenloop toegestaan
LKVSamenloop toegestaanBij samenloop wordt één van de twee uitbetaald*Samenloop toegestaanSamenloop toegestaanBij samenloop van meerdere LKV’s wordt er één uitbetaald**

*De organisatie krijgt het LKV uitbetaald als dat hoger of even hoog is als het LIV, en krijgt het LIV uitbetaald als dat hoger is dan het LKV.
**De organisatie krijgt het hoogste LKV uitbetaald, en bij gelijke hoogte het LKV oudere werknemer uitbetaald.

22 augustus 2022 | Door Rendement Online  

Delen:

Meer nieuws

Wat is een financiële planning?
Eindejaarstips 2023
Welke verzekeringen heb je als ondernemer nodig?
Dit komt er kijken bij het overnemen van een familiebedrijf
Waar moet je op letten als je onderneming groeit?