Eindejaarstips 2023

Als ondernemer is het belangrijk om te weten welke fiscale maatregelen je dit jaar nog kunt nemen die voordelig kunnen uitpakken voor jouw bedrijf. Heb je al nagedacht over hoe je nu al slim kunt inspelen op de aankomende wijzigingen die pas vanaf 2024 worden geïmplementeerd? Wij hebben 7 praktische tips voor je op een rijtje gezet.

Let op! Een aantal van deze tips komt uit het Belastingplan 2024 en moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Ook worden er steeds nieuwe plannen bekendgemaakt of worden plannen herzien door het kabinet. Daarom is het belangrijk om altijd contact op te nemen met jouw adviseur voor overleg.

 1. In 2023 dividend uitkeren, of juist niet?
  Vanaf 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2 gewijzigd, inclusief het inkomen uit dividend. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Er zal een tarief zijn van 24,5% op inkomsten tot €67.000 (voor fiscale partners €134.000 gezamenlijk) en een tarief van 31% over het meerdere, maar waarschijnlijk zelfs 33%. De Tweede Kamer heeft namelijk een motie aangenomen hierover. Anticipeer zo goed mogelijk op de aankomende tariefswijzigingen in box 2. De vraag is namelijk of het verstandig is om dividend al in 2023 uit te keren, of te wachten tot 2024 en latere jaren. Hetzelfde geldt voor een geplande aandelenvervreemding: is het aan te raden dit uit te voeren in 2023, of te wachten tot 2024? Een dergelijke evaluatie en beslissing vereist maatwerk en is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Overleg daarom altijd met jouw belastingadviseur.
 2. Voorkom belastingrente
  Verwacht je dat je een belastingaanslag moet betalen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan. Heb je al een voorlopige aanslag? Controleer dan of deze hoog genoeg is. Is de aanslag te laag? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. De Belastingdienst rekent vanaf 1 januari 2024 waarschijnlijk maar liefst 10% rente (nu nog 8%) voor de vennootschapsbelasting, bronbelasting en solidariteitsbijdrage, en een rente van 6% voor de inkomstenbelasting en overige belastingen. Het voornemen is om dit te verhogen tot 7,5%! Nu is het nog 4%. Zorg er dus voor dat je niet vast komt te zitten aan deze hoge belastingrente en controleer of jouw voorlopige aanslag correct is.
 3. Benut je mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
  Benut je mogelijkheden binnen de werkkostenregeling vóór 2023. Dit is extra belangrijk omdat de vrije ruimte vanaf 2024 weer verlaagd wordt. Tot een loonsom van €400.000 bedraagt de vrije ruimte momenteel nog 3%, maar in 2024 wordt dit slechts 1,92%. Voor het meerdere blijft de vrije ruimte in zowel 2023 als 2024 1,18%. Bekijk dus je resterende vrije ruimte en overweeg of zaken die je in 2024 wilt vergoeden of verstrekken wellicht al in 2023 kunnen worden gedaan.
 4. Let op belangrijke wijzigingen in de BOR en DSR vanaf 2024.
  De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) zijn belangrijke faciliteiten bij het schenken of erven van een (familie)bedrijf. De BOR en DSR zullen gewijzigd worden vanaf 2025, maar één onderdeel zal echter al per 1 januari 2024 ingevoerd worden. Dit betreft het aanmerken van verhuurd vastgoed als belegging. In veel gevallen is dit nu ook al zo, maar door deze wijziging zal dit vanaf 2024 per definitie het geval zijn. Overweeg je jouw bedrijf op korte termijn te schenken en wil je daarbij gebruikmaken van de BOR of DSR? Bekijk dan met jouw adviseur of het – gelet op bovengenoemde wijzigingen – aantrekkelijk is om dit nog in 2023 of 2024 te laten plaatsvinden, of juist te wachten tot 2025.
 5. Bespaar belasting in box 3 en voorkom belastingrente
  Controleer je voorlopige aanslag voor 2023. Als de aanslag te laag is, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Als je ervoor zorgt dat je jouw voorlopige aanslag nog in 2023 betaalt, leidt dit tot een lager vermogen op 1 januari 2024 en bespaar je mogelijk belasting. In box 3 levert dit vooral een voordeel op als de onttrokken financiële middelen bestaan uit beleggingen. Daarnaast rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2024 een rente van 6% over jouw aanslag voor 2023 en het voornemen is zelfs om dit te verhogen tot 7,5%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met de rente op een spaarrekening. Voorkom dus dat je deze hoge belastingrente moet betalen en controleer of jouw voorlopige aanslag voor 2023 juist is.

  Let op! Het duurt meestal lang voordat de inspecteur de voorlopige aanslag heeft opgelegd. Alleen wanneer de voorlopige aanslag acht weken vóór het einde van het jaar is ingediend, mag het bedrag dat volgens de voorlopige aanslag betaald moet worden in mindering worden gebracht op de banktegoeden in box 3, als de voorlopige aanslag niet vóór 1 januari 2024 is opgelegd. Het is echter niet toegestaan om dit bedrag negatief te laten worden.

  Tip! Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als je voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kun je niet ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

  Als je de aanslag meer dan acht weken vóór het einde van het jaar aanvraagt en de Belastingdienst slaagt er niet in de aanslag tijdig op te leggen, zodat je nog dit jaar kunt betalen, mag je toch rekening houden met deze belastingschuld op 1 januari.

  Let op! Heb je in verband met jouw bank- en spaartegoeden in box 3 al een voorlopige aanslag 2023 ontvangen of ga je deze binnenkort aanvragen? Dan is het verstandig om begin 2024 de situatie opnieuw te bekijken. Bij de voorlopige aanslag wordt namelijk gerekend met het voorlopige percentage voor inkomsten uit bank- en spaartegoeden (0,36%). Het werkelijke percentage zal worden bepaald na afloop van 2023. Op basis van de huidige situatie zal dit percentage definitief worden vastgesteld op circa 0,8%. Dit betekent dat je nog bij moet betalen. Als je pas later betaalt omdat je bijvoorbeeld uitstel hebt gekregen om je aangifte in te dienen, zal de Belastingdienst (waarschijnlijk) 7,5% belastingrente in rekening brengen. En dat terwijl je mogelijk het correcte vermogen hebt doorgegeven bij de eerste opgave.

 6. Investeer nog in 2023 energiezuinig
  De energie-investeringsaftrek, EIA, wordt in 2024 verlaagd van 45,5 naar 40%. Ben je toch al van plan binnenkort energiezuinig te investeren, doe dit dan bij voorkeur nog in 2023. Houd echter rekening met bijkomende effecten, zoals de invloed op de hoogte van je winst en de impact op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 1. Laat heffingskortingen niet verloren gaan
  Sinds 2023 krijgt een belastingplichtige met weinig inkomen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer gedeeltelijk uitbetaald. Als je partner geen of onvoldoende eigen inkomsten heeft, maar jij en je partner wel samen belastbaar vermogen (box 3) hebben, kun je voorkomen dat de heffingskortingen verloren gaan (gedeeltelijk). Dit doe je door het vermogen volledig of gedeeltelijk toe te rekenen aan de partner zonder of met weinig eigen inkomsten in de aangifte. Als je een bv hebt, kun je er ook voor kiezen om dividend uit te keren en een deel van dat dividend toe te rekenen aan je partner. Het vermogen en/of dividend dat aan je partner wordt toegerekend, wordt namelijk bij je partner belast, waardoor de heffingskortingen toch nog geheel of gedeeltelijk benut kunnen worden.

Delen:

Meer nieuws

Wat is een financiële planning?
Eindejaarstips 2023
Welke verzekeringen heb je als ondernemer nodig?
Dit komt er kijken bij het overnemen van een familiebedrijf
Waar moet je op letten als je onderneming groeit?