PEB omzetten/afkopen?

Pensioen in eigen beheer (PEB) omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of afkopen : Laatste kans!

Heeft u nog geen keuze gemaakt? Dan heeft u tot en met 31 december 2019 de tijd om uw pensioenverplichting om te zetten in een oudedagsverplichting, of af te kopen. Maakt u géén keuze voor 31 december 2019? Dan blijven de premievrije pensioenaanspraken staan. Bij een afkoop in 2019 is loonheffing verschuldigd over 80,5 procent van de fiscale balanswaarde op 31 december 2015. De waardestijgingen na 31 december 2015 zijn volledig belast. Bij een overstap naar de ODV is geen verdere pensioenopbouw mogelijk. Het reeds opgebouwde spaarsaldo (dit is gelijk aan de fiscale balanswaarde van de PEB-aanspraken op het moment van omzetten) wordt jaarlijks opgerent met de huidige marktrente.

Elke keuze heeft financiële, fiscale en civielrechtelijke gevolgen. Het maken van een keuze is daardoor voor iedere DGA verschillend. Daarnaast moeten de gevolgen voor uw partner of ex-partner ook meegenomen worden. Het tijdig laten doorrekenen van de opties en een daarop gebaseerd advies is maatwerk en noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken.Ten Raede Groep helpt u daarbij graag!