E-commerce: vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels

Verkoopt u online goederen aan consumenten in de Europese Unie? Dan veranderen de btw-regels voor u per 1 juli 2021 ingrijpend!

Per 1 juli 2021 treden er in de Europese Unie (EU) nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking. Deze regelgeving is van belang voor alle ondernemers die grensoverschrijdend goederen verkopen aan consumenten in de EU. Hierbij is het niet relevant waar u bent gevestigd: in een EU-land of niet-EU-land. De wijzigingen zijn ingrijpend en in sommige situaties zeer complex. Aanpassingen aan uw systemen en processen zijn in veel situaties vereist. Als u goederen verkoopt aan consumenten in de EU, zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de btw-gevolgen voor uw onderneming.

Ondernemers die via een webshop verkopen aan particulieren in andere EU-landen, krijgen met nieuwe btw-regels te maken. Dat betekent dat webshops die verkopen aan particulieren in de EU te maken krijgen met nieuwe btw-regels bij een jaaromzet van meer dan 10.000 euro in de EU, maar buiten Nederland. Vanaf 1 juli betalen zij de btw die geldt in het land van de klant. Webshop ondernemers kunnen op twee manieren hun buitenlandse btw-aangifte regelen. Zij kiezen ervoor de btw per afzonderlijke EU-lidstaat aan te geven waarin zij hebben verkocht. Of zij melden zich aan voor de Unieregeling en daarmee voor het nieuwe één loketsysteem van de Belastingdienst (de OSS-regeling).

De Belastingdienst roept webshop ondernemers op om zich voor te bereiden op deze nieuwe btw-regels. Op de website van de Belastingdienst staat de nieuwe wetgeving eveneens uitgelegd.

Ten Raede Groep ondersteunt u graag met de voorbereidingen en administratieve inrichting.