Algemene Voorwaarden

Accuraede B.V.
Accuraede B.V. is statutair gevestigd te Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24311240.

Assuraede B.V.

Assuraede is statutair gevestigd te Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23085111.