Payrolling

Ten Raede Groep ontzorgt op HRM vlak

De vraagstukken die zich op HRM vlak voordoen, zijn complex en dynamisch. De ontwikkelingen door onder andere de toenemende wet- en regelgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe Wet werk en zekerheid, vragen veel van de ondernemer. Het inregelen van een degelijke ziekteverzuimverzekering, een arbodienst, het verzorgen van een personeels- en salarisadministratie, het opstellen van arbeidscontracten en secundaire arbeidsvoorwaarden, het inwinnen van P&O advies en het vergaren van juridische kennis, het zijn maar enkele voorbeelden waar elke ondernemer met personeel mee te maken heeft. In al deze zaken ontzorgen wij onze relaties. Ondernemers kunnen zich daardoor blijven focussen op ondernemen, zonder afleiding door zaken waar zij zich eigenlijk niet mee bezig willen houden.

 

Ten Raede Groep neemt het juridisch werkgeverschap over

Ondernemers worstelen veelvuldig met het aangaan van meer arbeidsrisico’s. Payrolling kan dan in veel gevallen uitkomst bieden. Door het ‘juridisch werkgeverschap’ over te nemen van ondernemers, nemen wij ook meteen de werkgeverszorgen uit handen en behouden ondernemers hun volledige flexibiliteit. Als payrollbedrijf zijn wij voor onze opdrachtgevers vaak een HR-verlengstuk van hun organisatie. Een groot misverstand is dat payrolling per definitie duurder is dan het direct in dienst nemen van personeel. Het uurloon van een personeelslid lijkt hoger via payrolling, maar denk eens aan de risico’s die worden uitgesloten indien het personeelslid ziek wordt of niet goed functioneert. In een adviesgesprek kunnen wij met u sparren over de mogelijkheden en onmogelijkheden in uw specifieke situatie.